Particulier

Particulier

Particulieren of in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) verband helpen wij bij de nieuwbouw, verbouw of renovatie van woningen.

Bouhuijzen Vastgoed is de regisseur en ontzorgt u van initiatieffase tot en met de realisatiefase plus de nazorg. Wij coördineren en stroomlijnen de processen van de diverse betrokken specialistische partijen bijvoorbeeld de gemeente, architect, constructeur, notaris en aannemers. Bouhuijzen Vastgoed behoudt het totaal overzicht op de vele facetten en de financiële stand van zaken.

Uitgangspunt
Bij Bouhuijzen Vastgoed draait het niet alleen om stenen, maar om mensen. Daarom geldt bij ons de vuistregel: “de gebruiker moet gelukkig zijn met haar huisvesting”. Uw wensen en belangen staan bij ons altijd voorop.

Een goede voorbereiding is dan ook van groot belang voor het welslagen van een project t.a.v. het eindproduct maar ook financieel. Samen met u stellen wij uw wensen scherp en denken creatief en pragmatisch mee hoe deze het beste vertaald kunnen worden in een fijne woning. Het proces begint dus altijd met het Programma van Eisen en het vervaardigen van het eindproduct op papier. Dit eindproduct dient van te voren goed vastgesteld te worden d.m.v. de juiste informatie op de tekeningen, bestek etc.. Goede en heldere afspraken maken met alle betrokken partijen.

Gedurende de bouw houden wij onze oren en ogen open, controleren of iedereen zijn afspraken na komt en houden de planning in de gaten, de bouwbegeleiding.
Tijdens de bouw komt het altijd voor dat u toch nog wijzigingen wilt aanbrengen, immers een tekening blijkt in de werkelijkheid toch altijd iets anders uit te pakken. Hier gaan wij flexibel mee om en werken dan ook alleen met aannemers die hier ook zo over denken. Open, eerlijk en vol vertrouwen gaan wij om met iedereen tijdens de bouw, waardoor de bouw soepel verloopt.
Voor het interieur helpt Bouhuijzen Verkoopstyling u graag bij de inrichting van uw woning, waarmede uw woning naast het functionele ook nog sfeervol is en fijn aanvoelt.

Kortom; wij helpen en ontzorgen uw vanaf initiatieffase tot en met realisatiefase plus de nazorg. Want na de oplevering trekken wij onze handen niet van het project af.

6i © 2019