Projectmanagement

Projectmanagement

Bij een keuze voor nieuwbouw, renovatie of verbouwing is Bouhuijzen Vastgoed de regisseur voor haar opdrachtgevers; van initiatieffase tot en met de realisatiefase plus de nazorg. Wij coördineren en stroomlijnen de processen van de diverse betrokken specialistische partijen bijvoorbeeld de gemeente, stedenbouwkundige, architect, constructeur, notaris en aannemers. Bouhuijzen Vastgoed behoudt het totaal overzicht op de vele facetten en de financiële stand van zaken.

Uitgangspunt
Bij Bouhuijzen Vastgoed draait het
niet om stenen, maar om mensen.
Daarom geldt bij ons de vuistregel:
“de gebruiker moet gelukkig zijn met
haar huisvesting”. Uw wensen en belangen
staan bij ons altijd voorop.


Een goede voorbereiding is bij de (her)ontwikkeling van groot belang voor het welslagen van een project. Zonder goede voorbereiding voldoet wellicht het project niet aan uw verwachting of rijzen de kosten uit de pan tijdens de realisatiefase. Dat willen wij allemaal voorkomen. Het proces begint dus altijd met het Programma van Eisen en het vervaardigen van het eindproduct op papier. Dit eindproduct dient van te voren goed vastgesteld te worden d.m.v. de juiste informatie op de tekeningen, bestek etc.. Goede en heldere afspraken maken met alle betrokken partijen.

Tijdens de bouw houden wij onze oren en ogen open, controleren of iedereen zijn afspraken na komt, houden de planning en de financiële stand van zaken in de gaten. Het bouwmanagement, directievoering en bouwbegeleiding. Gedurende de bouw komt het altijd voor dat u toch nog wijzigingen wilt aanbrengen; immers een tekening blijkt in de werkelijkheid toch altijd iets anders uit te pakken. Hier gaan wij flexibel mee om en werken dan ook alleen met aannemers die hier ook zo over denken. Open, eerlijk en vol vertrouwen gaan wij om met iedereen tijdens het gehele proces, waardoor een bouw soepel verloopt.
Voor het interieur zet Bouhuijzen Verkoopstyling graag haar tanden in een project, waarmede het gehele project doordacht en functioneel voor u is.

Kortom; wij helpen en ontzorgen uw organisatie vanaf initiatieffase tot en met realisatiefase plus de nazorg. Desgewenst kunnen wij het beheer van het vastgoed voor u uitvoeren.

6i © 2019