Vastgoed advies

Vastgoed Advies

Huisvesting van een organisatie is een vraagstuk welke veel tijd in beslag neemt. Bouhuijzen Vastgoed helpt u hiermee op een pragmatische, creatieve werkwijze en met een bedrijfskundig oog.

Bij huisvestingsvraagstukken komt een complexiteit en veelheid aan vragen naar voren. Wij inventariseren deze samen met u, structureren en maken het vraagstuk helder. Vervolgens stellen wij diverse alternatieven voor en zoeken naar de juiste oplossing. Dit alles in nauwe samenwerking met u, want uw organisatie dient goed gehuisvest te zijn.

Kortom: Bouhuijzen Vastgoed inventariseert, maakt heldere beslisdocumenten en adviseert, zodat u een verantwoorde beslissing kunt nemen.

Indien de conclusie is om te verhuizen, dan helpt Bouhuijzen Vastgoed u verder met de zoektocht naar een geschikte locatie. Wij helpen u bij de aankoop / aanhuur van een bestaand gebouw en aansluitend een verbouwing. Of koopt u toch liever een perceel grond om een nieuw gebouw te realiseren. Dan helpen wij u verder met het projectmanagement en projectontwikkeling.

6i © 2019